HK Handel: EUD-udspillet finansieres af fuppenge

Cliff Præstegaard, formand i HK Handel Østjylland, mener ikke, at det af regeringen afsatte beløb er det reelle.
FOTO: Cecilie Frederiksen

Den 13. september i år fremlagde regeringen erhvervsuddannelsesudspillet. I fremlæggelsen lagde de vægt på, at der skal tilføres to milliarder kroner til erhvervsskolerne. Pengene skal blandt andet bruges på, at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse frem for en gymnasialuddannelse.
Af: Cecilie Frederiksen d. 28. september 2018

Med udspillet ”Fra folkeskole til praktik” kommer regeringen med deres bud på, hvordan man i Danmark kan sikre øget tilgang og bedre uddannelse til eleverne på landets erhvervsskoler. Ifølge udspillet vil der blive tilført cirka to milliarder kroner til området, der skal bruges på forskellige tiltag. Blandt andet skal man tvinge folkeskoleeleverne til at tænke praktisk, og dermed tillægge en erhvervsuddannelsesmæssig fremtid større betydning i elevernes tankegang tidligt. Desuden skal 1,4 milliarder kroner gå direkte til erhvervsskolerne, der selv skal afgøre, hvordan de bedst muligt optimerer og tilpasser deres skoleforløb, så det passer til fremtiden.

Finansieringen

”På grund af omprioriteringsbidraget tager man 2% fra alle uddannelsesinstitutioner, og så nytter det jo ikke noget, at man tilfører 1% et andet sted. Det er jo stadig en besparelse. Så hvis man kigger på den samlede pakke, så bliver der stort set ikke tilført nogen penge på uddannelsesområdet,” siger Cliff Præstegaard, der er formand for HK Handel Østjylland og medlem af HK’s hovedbestyrelse.

Grafik: sammenhængen mellem antallet der er tilgået en detailhandelsuddannelse og antallet, der fuldførte detailhandelsuddannelser over årene 2012-2017

Hos HK Handel mener man, at handelsbranchen som helhed er overset i erhvervsuddannelsesudspillet, og at der hovedsagligt er lagt fokus på håndværksfagene.
Handelserhvervsuddannelserne er ifølge HK Handel, et af de områder, der beskæftiger flest, og derfor føler de sig særligt overset. Flere praktikpladser har for dem stor betydning:

”Skolepraktikken, inden for handel, er ikke så god, som den er inden for håndværksfagene. Som murerlærling kan man for eksempel bygge et hus ved en kunde, men man kan reelt også gøre det i skolepraktikken. Det er derimod svært at lave en rigtig butik på skolen, der er stor forskel. Det bedste vil derfor være, at alle handelselever kan få en praktikplads,” siger Cliff Præstegaard.

Ifølge Danmarks statistik var der i 2017 2812 elever der fuldførte en detailhandelsuddannelse. I 2012 var det tal oppe på 3414. Det er et fald på 17,63 procent. Regeringen ønsker, at 30% af alle unge i 2030 skal vælge en erhvervsuddannelse.

 

Hør Cliff Præstegaards mening om regeringens 2 milliarder kroner til erhvervsuddannelserne:

Datavisualisering

Fødevarekontrol

Idrætshaller pr. indbygger i landets kommuner

Psykologhjælp kan være løsningen mod gentagne ophold på krisecentre

Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre, LOKK, mener, at gratis psykologhjælp er den rette måde at sikre imod, at kvinderne vender tilbage til et voldeligt forhold. FOTO: SCANPIX // RITZAU

243 ud af 1683 kvinder, der havde opholdt sig på et krisecenter i 2017, var der mere end én gang. Landsorganisationen af Kvindekrisecentre mener, at gratis psykologhjælp er løsningen.

Af: Cecilie Frederiksen

 

Ifølge Danmarks Statistik lød antallet af kvinder, der havde opholdt sig på danske krisecentre, i 2017 på 1687. Ifølge en årsstatistik udarbejdet af Socialstyrelsen og Landsorganisationen af kvindekrisecentre, LOKK, havde 243 disse kvinder mere end et ophold samme år.

”Vold i parforhold gentager sig, og en betragtelig andel af kvinderne vælger at flytte hjem igen. De kvinder, der opsøger kvindekrisecentre, er kvinder med relativt få ressourcer,” skriver Karin Helweg Larsen, tidligere seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed, med kompetence inden for vold i nære relationer, i en mail.

Størstedelen af kvinderne opholder sig på et krisecenter mellem 31-119 døgn.
GRAFIK: Cecilie Frederiksen

Når kvinderne får plads på et krisecenter, går der et behandlingsforløb i gang, men behandlingsforløbet indeholder ikke nødvendigvis psykologhjælp.

”Når de kommer her, så kravler de langs panelerne, og tror ikke, at de kan noget. Deres personlighed er fuldstændig nedbrudt, af en mand, der har fortalt dem, at de ikke kan noget som helst. Det tager tid og tillid at genopbygge det menneske,” siger Inger Funch Jørgensen, der er forstander på Kvindekrisecenter Bornholm og medlem af bestyrelsen i LOKK. Hun tilføjer, at dette er en af årsagerne til, at de arbejder for gratispsykologhjælp på alle krisecentre, da det har afgørende betydning for kvinderne.

Organisationen blev af Spies-Fonden bevilget penge til netop dette område, der skulle dække psykologhjælp til og med 2018

”Den helt store udfordring i de nye tal i årsrapporten for 2017, er helt klart at de voldramte ikke får særlig meget hjælp. Pengene fra Spies-Fonden er opbrugt, og derfor er det væsentligt at vi finder en anden løsning,” udtaler Niels Christian Barkholt, formand for LOKK. I en ny udkommet pressemeddelelse uddyber han:

”Det giver så god mening at give denne støtte – både til heling og en ny fremtid, men også i høj grad ud fra et forebyggelsesperspektiv[]

SE VIDEOEN HERUNDER, FOR AT FÅ EN FORSTÅELSE FOR, HVORDAN ET KRISECENTER FUNGERER:

 

Cecilie på trappen

Cecilie Frederiksen, der er den yngste i en søskendeflok på fire, kom til verden den 5. maj 1996 i provinsbyen Haderslev. Igennem sin opvækst i den gamle traditionsby, hvor flere virksomheder rummer 5. generationer, måtte hun forsøge at gøre indtryk; præcis som Mads Skjern måtte det, da han kom til Korsbæk første gang i 1929. Som ansat i Danmarks ældste slagterforretning betjente hun byens fine såvel som folkelige kunder, for med sit kendskab til Damernes Magasin vidste hun, at man skal lægge skilling på skilling for at få sit eget, og at enhver kunde er vejen til succes.

Cecilie Frederiksen, der som den yngste i en søskendeflok på fire har lært, at man med stædighed kommer langt, flyttede i august 2016 til storbyen, for at studere Statskundskab ved Århus Universitet. Ikke mange eksaminer var taget før hun havde indset, at risikoen for at ende som skyggetante var stor, hvis hun fortsatte disse studier. Derfor besluttede hun sig for, at søge optagelse ved Journalisthøjskolen; præcis lige så stædigt og risikofyldt, som da frøken Elisabeth Friis forlod de fine stuer i det Varnæske palæ, til fordel for en karriere som spillelærerinde.

Cecilie Frederiksen, der er datter af en læge og en pædagog, læser så godt som dagligt Jyllands-Posten. Med sin viden fra Korsbæk har hun dog altid været opmærksom på, hvem der f.eks. er storannoncører, da dette måske kan have betydning, præcis som dengang Korsbæk Tidende ikke ville trykke Doktor Hansens læserbrev om forurening i fjorden.

I krigstiden var alle berørt af tyskernes tilstedeværelset på vores side af Ejderen. Nogle lod stå til, andre samarbejdede for at bekæmpe tysken. Kresten Skjern, Elisabeth Friis og Doktor Hansen var aktive i modstandsbevægelsen, men ikke bare der var de en trio. Også i musikken forenedes de om Bach, Strauss og Carl Nielsen. De er et symbol på det gode gruppearbejde, og absolut det Cecilie Frederiksen søger at leve op til.

Cecilie Frederiksens ambitionsniveau for forløbet er høje. De ligger et sted imellem Mads’ ambitioner for Skjerns Magasiner og Ingeborgs ambitioner for Daniels livslykke.

Med sin forhenværende gang i de gule murstensbygninger på Bartholins Allé kan Cecilie Frederiksen trække på sin generelle viden om samfundsopbygningen, teorier om politiske intentioner og generel metodeviden på området. Kombinationen mellem medier og politik bliver den største udfordring, men som Agnes Jensen tager hun udfordringen op – hvad end det er opmaskning af strømper eller det at forene lokalpolitik med en Facebook-teaser. Fra sit tidligere semester på Journalisthøjskolen er Cecilie Frederiksen nemlig fuldt bevidst om, at det billedlige er der, hvor hun skal engagere sig yderligere.

Hello world!

Welcome to Mediajungle.dk. Once you’ve read these messages, you can either edit or delete this post.

IMPORTANT:If you wish your site to be visible outside of the Mediajungle-community, you will need to change the settings in Dashboard -> Settings -> Reading.

Please note 1: We will auto delete accounts (including all content), where the owner has not logged in for two years.

Please note 2: Your site must have some relation to your activities at The Danish School of Media and Journalism. If this is not the case, please choose another blog service.